Rólunk

Az egyesület adatai

 

  1. Az egyesület neve: Magyar-Iráni Baráti Társaság
  2. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian-Iranian Friendship Society
  3. Az egyesület székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1.
  4. A Társaság nyilvántartási száma: 01-02-0004681, adószáma: 18068870-1-42
  5. A Társaság számlaszáma: OTP, 11705008-20447027-00000000

A Társaság vezetősége:

 

Elnök:                     Kalotáné Dr. Németh Ágnes

Tiszteletbeli elnök: Apor Éva

Alelnök:                  Dr. Dévényi Kinga

             Rubovszky Éva

                               Nagyné Rózsa Erzsébet

Főtitkár:                  Naderi Szima

 

Belépési nyilatkozatok

Belépési nyilatkozat magánszemély

Belépési nyilatkozat szervezet

adatkezelési szabályzat és nyilatkozat

Egy kis történelem

A Magyar-Iráni Baráti Társaság 1992. április 10-én tartotta alakuló közgyűlését.

Az alapító tagok már akkor megfogalmazták azt a célt, amelyet a mai napig követünk.

„A Társaság célja a két ország társadalmi, kulturális és tudományos kapcsolatainak feltárása, ápolása, elmélyítése és továbbfejlesztése.”

E cél érdekében az elmúlt harminc évben számtalan előadást, rendezvényt tartottunk, segítettünk iráni kulturális események szervezésében. Népszerűsítettük Iránt, mint kevésbé ismert, de páratlan élményeket kínáló turisztikai lehetőséget. Ott járt tagjaink és barátaink több élménybeszámolót tartottak, amelyeken számtalan fényképen mutatták be Iránt.

A Társaság első elnöke Dr. Istvánfi Gyula Ybl- és Széchenyi-díjas építész, építésztörténész egyetemi professzor, a Magyar Művészeti Akadémia Tagja volt.

 

 

 

 

 

 

Őt 1996-ban Apor Éva a magyarországi iranisztika kiemelkedő alakja követte az elnöki tisztségben. A Társaság életében betöltött szerepét azzal próbáltuk meg elismerni és kifejezni, hogy örökös tiszteletbeli elnökké választottuk.

Dr. Sárközy Miklóst a Károli Gáspár Református Egyetem docensét történészt, iranistát 2010-ben választottuk elnöknek. Tizenkét éves tevékenysége alatt a tudományos előadásokon túl többször élvezhettük képes beszámolóit rendszeres iráni utazásairól.

2022 februárjában Társaságunk tisztújító közgyűlést tartott, amelyen Kalotáné Dr. Németh Ágnest az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézet Iranisztikai Tanszékének oktatóját választottuk elnökké. Elnökünk nagy lendülettel kezdte meg munkáját, két hónap alatt két rendezvény szervezésével jelezte, hogy a jövőben Társaságunk a korábbiaknál aktívabb szerepet vállal az alapszabályunkban megjelölt célok elérése érdekében.

Az alapításkor a főtitkári pozíciót Apor Éva töltötte be, majd 1996-tól 2022-ig Kertész Tibor intézte a pénzügyi és adminisztratív teendőket. A tisztújító közgyűlésen Naderi Szima kapott bizalmat a szervezői, kapcsolattartási és PR feladatok ellátására.